پروژه انتراکسیون/مشاره ی خانه برای پناهندگان یک دفتر خوش آمد گویی است براى تازه واردان به
منطقه ى ترپتو-کوپنیک. انتراکسیون در مشاوره هاى اوليه و جامع، سعى در پاسخ به چالش ها و
مسائل زندگی روزمره ى پناهندگان و مهاجران دارد. این پروژه علاوه بر این جویندگان خانه را حمایت
می کند. برای این منظور دفترچه های اطلاعاتی چند زبانه منتشر می کند و به پناهندگان، حامیان آنها
(پاره وقت یا تمام وقت) و هم چنین شرکت های اجاره دهنده مشاوره می دهد. در کنار مشاوره، پروژه
انتراکسیون نشست ها و كارگاه هاى آموزشى با موضوعات مختلفی با همکاری ساير انجمن ها و
مؤسسات برگزار مى كند. علاوه بر این، پروژه اطلاعاتی را از طریق وبلاگ و گروه فیسبوکی
به ت رپتو-کوپنیک خوش آمدید!) ارائه می دهد. ) “Willkommen in Treptow-Köpenick!”
همکاری “Campus Kiezspindel” ملاقات خانم ها) در ) “Frauentreff” اینتراکسیون با برنامه ی
در “Tellerrand” را که داوطلبانه سازمان یافته، حمایت می کند. با همکاری “Sprachcafé” و
برنامه های جمعی سازمان داده و از نیمه ی سال ۲۰۱۸ مجله ی روافد “Schöneweide”
را همراهی می کند، که به ساکنان قدیم و جدید محله اجازه “RawafedZusammenfluss”
می دهد داستان های خود را تعریف کنند.
رویکرد اینتراکسیون در برخورد با افراد و مسائل آنها، درک و شناخت از تمامی ابعاد (تقاطعی)
است و بر اساس شبکه ه ای ارتباطی کار می کند.

Go to top
Template by JoomlaShine
Cookies make it easier for us to provide you with our services. With the usage of our services you permit us to use cookies.