پروژه انتراکسیون دفترى است براى خوش آمد گویی به پناهندگان تازه وارد درمنطقه ى ترپتو کوپنیک . انتراکسیون در مشاوره هاى اوليه و جامع ، سعى در پاسخ به چالش ها و مسائل  زندگی روزمره ى پناهندگانو مهاجران دارد. اساساً تمرکز این پروژه روى یافتن خانه است. بخش ديگرى از برنامه هاى انتراكسيون، مشاوره ى اجتماعى و حقوقی به پناهندگان و آشنا ساختن مراجعه كنندگان با نحوه راهیابی به بازار کار با ارجاع آنها به متخصصين مربوطه مى باشد. در کنار مشاوره ، پروژه انتراکسیون  نشست ها و كارگاه هاى آموزشى با موضوع توانمندسازى و خودسازمان دهى برگزار مى كند. علاوه بر اين اينتراكسيون با همكارى ساير انجمن ها و مؤسسات برنامه هاى متنوع ديگرى نيز سازماندهى مى كند.

 انتراکسیون از روشی پیروی می کند که تمرکز مشکلات در یک جا را مد نظر قرار میدهد و در ارتباط با دیگر مؤسسات فعالیت می کند.   در واقع هدف اصلی این گروه کمک به پناهندگان و مهاجران براى سازمان دهی مجدد زندگی شان می باشد. بدین منظور انتراکسیون علاوه بر همكارى تنگاتنگ با مركز دموكراسى ZFD و شركت هاى مختلف در رابطه ى با ادغام اجتماعى در منطقه  ، به تبادل با ديگر مجموعه هاى اجتماعى موجود در برلين مى پردازد. افزون بر اين اينتراكسيون محافل و كارگاه هايى با حضور افرادى با پيش زمينه ى مهاجرتى به منظور تقويت حس مشاركت سياسى و مدنى در پناهندگان برگزار مى كند.

Go to top
Template by JoomlaShine
Cookies make it easier for us to provide you with our services. With the usage of our services you permit us to use cookies.
More information Ok